กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน ภาคเรียนที่ 1/2559 โครงการทัศนศึกษาแหล่งเรียนรู้ประวัติศาสตร์

กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน ภาคเรียนที่ 1/2559 โครงการทัศนศึกษาแหล่งเรียนรู้ประวัติศาสตร์ วันจันทร์ที่ 5 กันยายน 2559   ณ  จังหวัดเพชรบุรี

14141993_1265970673436494_4761802715519527065_n 14192046_1090880780960537_1085331892752538519_n 14233165_1102511883136323_2780769638497125861_n 14237624_1090880744293874_7192768510185622780_n

โพสท์ใน การศึกษาขั้นพื้นฐาน | แสดงความเห็น

กีฬาสี กศน.สานสัมพันธ์ 5 ตำบล

กีฬาสี กศน.สานสัมพันธ์ 5 ตำบล (ตำบลบ้านเกาะ ตำบลพันท้านนรสิงห์ ตำบลโคกขาม ตำบลนาดี ตำบลท่าทราย) วันที่ 28 สิงหาคม 2559 ณ เทศบาลตำบลบางปลา ตำบลบ้านเกาะ อำเภอเมืองสมุทรสาคร จังหวัดสมุทรสาคร

14064148_1731725923742704_7040165050519587687_n  14159180_1096514963736015_109266412_n

14199567_1731724317076198_5859124060122401555_n  14067672_1096536650400513_8525622218176877460_n อ่านเพิ่มเติม

โพสท์ใน Uncategorized, การศึกษาขั้นพื้นฐาน, การศึกษาเพื่อพัฒนาทักษะชีวิต | แสดงความเห็น

กศน.ตำบลโคกขาม จัดกิจกรรมการเรียนการสอนของ นักธรรมศึกษาชั้น ตรี

📢  กศน.ตำบลโคกขาม จัดกิจกรรมการเรียนการสอนของ นักธรรมศึกษาชั้น ตรี  สำหรับนักศึกษา กศน ประจำภาคเรียนที่ 1/2559 ระดับประถมศึกษา  มัธยมศึกษาตอนต้น และมัธยมศึกษาตอนปลาย  ครั้วที่ 3  เมือวันอาทิตย์ที่  21 สิงหาคม  2559   ณ  กศน.ตำบลโคกขาม

 

14022228_1090379621016216_3934378421378646178_n 14046052_1090379591016219_3626097564608923063_n (1)

 

โพสท์ใน การศึกษาขั้นพื้นฐาน | แสดงความเห็น

ศูนย์ดิจิทัลชุมชนตำบลโคกขาม จัดโครงการอบรมให้ความรู้แก่ผู้สนใจ รุ่นที่ 3

ศูนย์ดิจิทัลชุมชนตำบลโคกขาม จัดโครงการอบรมให้ความรู้แก่ผู้สนใจ รุ่นที่ 3 วันที่ 15-16 สิงหาคม 2559 ณ กศน.ตำบลโคกขาม

14117793_1729102574005039_2963675100528155571_n  14089312_1729102584005038_5690358710140133324_n

14022267_1729102580671705_2942228855430439558_n  14079697_1729102600671703_6705460349241617519_n

อ่านเพิ่มเติม

โพสท์ใน การจัดการเรียนรู้การใช้เทคโนโลยีที่เหมาะสม, งานภาคีเคลือข่าย | แสดงความเห็น

ศูนย์ดิจิทัลชุมชนตำบลโคกขาม จัดโครงการอบรมให้ความรู้แก่ผู้สนใจ รุ่นที่ 2

ศูนย์ดิจิทัลชุมชนตำบลโคกขาม จัดโครงการอบรมให้ความรู้แก่ผู้สนใจ รุ่นที่ 2 วันที่ 10-11 สิงหาคม 2559 ณ กศน.ตำบลโคกขาม

 13729122_1725064451075518_888126504319584958_n  13886341_1725064534408843_7159066274939073226_n
โพสท์ใน การจัดการเรียนรู้การใช้เทคโนโลยีที่เหมาะสม, งานภาคีเคลือข่าย | แสดงความเห็น

ศูนย์ดิจิทัลชุมชนตำบลโคกขาม จัดโครงการอบรมให้ความรู้แก่ผู้สนใจ รุ่นที่ 1

ศูนย์ดิจิทัลชุมชนตำบลโคกขาม จัดโครงการอบรมให้ความรู้แก่ผู้สนใจ รุ่นที่ 1 วันที่ 8-9 สิงหาคม 2559 ณ กศน.ตำบลโคกขาม

13873084_1724254354489861_2510680008620287321_n 13882489_1724254427823187_5141195332411569506_n

อ่านเพิ่มเติม

โพสท์ใน การจัดการเรียนรู้การใช้เทคโนโลยีที่เหมาะสม, งานภาคีเคลือข่าย | แสดงความเห็น

โครงการการจัดกระบวนการเรียนรู้ตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง

กศน. ตำบลโคกขามจัดอบรมโครงการการจัดกระบวนการเรียนรู้ตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง ในวันที่ 6 สิงหาคม 2559 ณ กศน.ตำบลโคกขาม  โดยเชิญปราชชาวบ้าน ผู้มีความรู้และประสบการญ์มาเป็นวิทยากรให้ความรู้

13882606_1727259667522663_6624443922057924927_n 13935120_1727259670855996_8205626827308227555_n อ่านเพิ่มเติม

โพสท์ใน การจัดกระบวนการเรียนรู้ตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง | แสดงความเห็น

รณรงค์ 7 สิงหา ประชามติร่วมใจประชาธิปไตยมั่นคง

กศน.อำเภอเมืองสมุทรสาครร่วมเดินรณรงค์ 7 สิงหา ประชามติร่วมใจประชาธิปไตยมั่นคง ”ออกเสียงประชามติ”  ณ สนามกีฬากลางจังหวัดสมุทรสาคร     วันที่ 4 สิงหาคม 2559

13872771_1076697232384455_3175051097741548095_n 13873224_1076697242384454_6485657277342295556_n

13934723_1076697189051126_44158652735211682_n 13882115_1076697182384460_4427975835327084123_n อ่านเพิ่มเติม

โพสท์ใน งานภาคีเคลือข่าย | แสดงความเห็น

กิจกรรมการเรียนการสอนของ นักธรรมศึกษาชั้น ตรี

📢  กศน.ตำบลโคกขาม จัดกิจกรรมการเรียนการสอนของ นักธรรมศึกษาชั้น ตรี  สำหรับนักศึกษา กศน ประจำภาคเรียนที่ 1/2559 ระดับประถมศึกษา  มัธยมศึกษาตอนต้น และมัธยมศึกษาตอนปลาย  ครั้วที่ 2  เมือวันอาทิตย์ที่  31 กรกฎาคม 2559   ณ  กศน.ตำบลโคกขาม

13872554_1074711192583059_259202663_n      13884378_1074711199249725_2019169494_n

โพสท์ใน การศึกษาขั้นพื้นฐาน, การศึกษาเพื่อพัฒนาสังคม ชุมชน | แสดงความเห็น

ศส.ปชต. ตำบลโคกขาม รณรงค์ ประชาสัมพันธ์ ให้ความรู้ การออกเสียงประชามติ

ศส.ปชต. ตำบลโคกขาม รณรงค์ ประชาสัมพันธ์ ให้ความรู้ การออกเสียงประชามติ วันที่ 7 สิงหาคม 2559

13874654_1075968565790655_1731002960_n 13933046_1075968569123988_1922814254_n

13900870_1075968572457321_1918891963_n13874805_1075968535790658_1571995382_n อ่านเพิ่มเติม

โพสท์ใน Uncategorized, งานภาคีเคลือข่าย | แสดงความเห็น